reposting

Jun. 16th, 2009 09:00 pm
kubis: (BSG text - fight'em until we can't)
Niby się uczę, zajrzałam na flistę.

Tell the world how they have stolen our election )
kubis: (text - srsly)
Ten rok właściwie od początku nie przestaje mnie zadziwiać pod względem "co jeszcze i komu może się przytrafić". I bynajmniej nie mówię tu o pozytywnych wydarzeniach.
Sami wiecie, mamy przecież sporą część wspólnych znajomych.

Wraz z [livejournal.com profile] pellamerethiel uznałyśmy, że to, że Barack Obama jako kandydat na prezydenta USA jest jednym z większych pozytywów tego roku (a dla mnie owszem, jest pozytywem, oszczędzę Wam tu tańców radości i dłuższych wypowiedzi, ale OBAMA RLZ!), to jeszcze nic.
Ale jeśli wśród największych tegorocznych plusów jest brak apokalipsy, to naprawdę bardzo wiele mówi o minionych miesiącach 2008 roku.

Ale może tylko musk mi się zlasował i wypłynęła moja utajona potrzeba bycia nieco cyniczną. Wrócę więc sobie do pisania pracy na metodologię i odtajniania kolejnych nieuświadomionych potrzeb. Aż strach się bać.

Profile

kubis: (Default)
kubis

August 2013

S M T W T F S
    123
45678910
111213141516 17
18192021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:13 am
Powered by Dreamwidth Studios