kubis: (CM - Derek)
Wreszcie!

Dzięki, [livejournal.com profile] swistus za betę ("jeszcze dwa razy i już"XD)! ♥
Dedykowane [livejournal.com profile] pellamerethiel, za doping. ♥

(edit: zmieniłam koncepcję po wklejeniu:P)

tytuł: Wzniesiony kurz (Siedem razy, kiedy w Nowym Jorku wybuchł czarny SUV)
fandom: Criminal Minds
spojlery: do 4x01 Mayhem, włącznie.
słów: 1219
prompt z tabelki:
Ain't gonna study, study war no more,
ain't gonna think, think of war no more
Ain't gonna fight, fight the war no more,
we're giving it up, we're gonna let it goWzniesiony kurz )

Profile

kubis: (Default)
kubis

August 2013

S M T W T F S
    123
45678910
111213141516 17
18192021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 02:33 am
Powered by Dreamwidth Studios