kubis: (SPN - Sam facepalm)
... nowy header.
1:0 dla mnie, lj-u!

Już pamiętam, dlaczego to się robi tak rzadko XD Pal licho czas z Photoshopem, bo to akurat fajna zabawa, ale dopasowywanie kolorów itd. na lj-u to najgorsza część. Zwłaszcza, jak pod koniec człowiek wykasuje sobie dotychczasowe ustawienia i musi zaczynać od początku. :P

Profile

kubis: (Default)
kubis

August 2013

S M T W T F S
    123
45678910
111213141516 17
18192021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 06:17 am
Powered by Dreamwidth Studios