kubis: (SPN text - Kripke magnificent bastard)
Zajęło mi to aż tydzień, ale z okazji piątku i nowego odcinka (jeszcze nie obejrzałam, więc nie spoilerować:>) - TADAM!

3x11 Mystery Spot )
kubis: (SPN people - Jared is love)
KTO MA NAJLEPSZĄ EKIPĘ BEHIND-THE-CANON? SPN.

JAK ICH NIE UWIELBIAĆ? NO JAK?!

(tak wiem, powtarzam się. I tak, wiem, chyba nawet relatywnie nieco odbiegam od normyXD)

Na [livejournal.com profile] supernatural_tv ktoś napisał, że oglądał ponownie 2x19 Prison Folsom Blues i... SAME ZOBACZCIE. 21 minuta odcinka, kiedy Jensen woła: "Hey, fellas!", patrzcie na JAREDA.

*ómiera*
*uwielbia*

*puszcza sobie 10 raz*

Profile

kubis: (Default)
kubis

August 2013

S M T W T F S
    123
45678910
111213141516 17
18192021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 02:29 am
Powered by Dreamwidth Studios